معرفی شرکت طرح برنامه پارس:

مهندسین مشاور طرح برنامه پارس در سال 1384 تاسیس گردیده ودارای صلاحیت خدمات مشاوره از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور در تخصص های :

معماری ساختمان های آموزشی, ورزشی, بهداشتی و درمانی

معماری ساختمان های مسکونی, تجاری,اداری, صنعتی و نظامی

شهرسازی

تاسیسات, برق و مکانیک مطالعات جغرافیای و برنامه ریزی فضایی

رتبه تخصصی سیستم های مدیریت و بهبود کیفیت از وزارت صنایع و معادن رتبه اختصاصی مشاوره اعتباری و سرمایه گذاری اعتباری بانکی از کانون مشاوران و اعتباری و سرمایه گذاری بانکی میباشد .